Trumpai apie pristatymo sąlygas
 
Prekės pristatomos visoje Lietuvoje per 1 – 2 darbo dienas po apmokėjimo.
Prekes pristato kurjeris Jūsų nurodytu adresu nuo 8:00 iki 17:00 val. darbo dienomis.
Prieš kurjeriui atvykstant su Jumis bus susisiekta užsakymo metu nurodytu kontaktiniu telefonu. Jeigu pristatymo laiku negalėsite priimti siuntinio, būtinai pasirūpinkite, kad jį priimtų kitas asmuo , kurio kontaktus būtina nurodyti el. paštu: info@e-kristiana.lt.
Prekių į Kuršių Neriją nepristatome.
 
Pristatymo kaina
Įsigijus prekių už 29 Eur ir daugiau - pristatymas nemokamas.
Įsigijus prekių iki 29 Eur pristatymo kaina — 2 Eur.
Atlikus užsakymą ir atsiskaičius už prekes darbo dienomis iki 12:00 val., prekes bus pristatytos sekančią darbo dieną.
 
Atsiėmimas Kristiana salone
Prekes galite atsiimti šiuose „Kristiana“ salonuose:
Vilniuje:
Gedimino pr. 14
Kaune:
Laisvės al. 30
Karaliaus Mindaugo g. 49
Klaipėdoje:
Taikos pr. 61
Šiauliuose:
Aido g. 8
 
Būtinas išankstinis apmokėjimas banko pavedimu. Atsiimant prašome pateikti asmens tapatybę patvirtinant į dokumentą.
 
Jei turite klausimų dėl pristatymo, būtinai parašykite el. pa štu: info@e-kristiana.lt.
 
 
Elektroninės parduotuvės Kristiana.lt prekių, dovanų korteli ų, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės
 
1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – UAB „Kristiana“, įmonės kodas: 111503534, PVM mokėtojo kodas : LT115035314, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Vilnius, Gedimino pr. Nr.14.
1.2. Kristiana.lt – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu test.kristiana.lt.
1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius , kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo , perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais , nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakym ą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Kristiana.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Kristiana.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu , kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio , ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.7. Taisyklės – šios „Elektroninės parduotuvės Kristiana.lt prekių, dovanų korteli ų, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės“.
1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Kristiana.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.9. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Kristiana.lt: kosmetikos ir parfumerijos priemonės, aksesuarai, namų dekoravimo produktai, dovanų ir lojalumo kortelės bei kuponai . Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskait ą, tiek daugiskaitą.
1.10. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindin ės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Kristiana.lt. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Kristiana.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisykli ų redakcija įsigalioja ją paskelbus Kristiana.lt. Apie taisyklių pakeitimus registruoti Pirkėjai, sutik ę gauti svetainės pranešimus, informuojami el.laišku. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti Kristiana.lt svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.
2.3. Registruotis ir pirkti prekes Kristiana.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes Kristiana.lt, t .y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.
2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnel ę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės Kristiana.lt prekių, dovanų kortelių , kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti registruodamasis elektroninėje parduotuvėje Kristiana .lt pildant formą „Naujų klientų registracija“, taip pat kiekvieną kartą atlikdamas preki ų pirkimo užsakymą.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardav ėjui atsako pats Pirkėjas.
 
3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį &ndash ; neprivaloma), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numer į kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.
3.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.
3.4. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 4.2 punkte, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo Paskyros arba paskutinio Pirkėjo veiksmo (užsakymo pateikimo, prekės įsigijimo) Kristiana.lt.
3.6. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais (Paysera.com, Venipak.lt).
3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.8. Atsižvelgiant į 3.6. ir 3.7 p., sutikdamas su šiomis taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia , kad sutinka, kad UAB „Kristiana“ tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (preki ų pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas , kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.
3.9. Pardavėjas gali patvirtinti atskirą dokumentą – Privatumo politiką, skirtą reglamentuoti pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Kristiana.lt . Tokiu atveju Privatumo politikos patvirtinimas bus laikomas šių Taisyklių pakeitimu, kuris įsigalioja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Patvirtinta Privatumo politika bus neatskiriama Taisyklių sudėtin ė dalis, todėl vartojama sąvoka „Taisyklės“ apims ir Privatumo politiką.
 
4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
4.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje Kristiana.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai .
4.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektronin ėje Kristiana.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas, bei paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
4.4. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi elektroninės parduotuv ės Kristiana.lt duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos . Tuo atveju, jei Pardavėjas laiko, kad yra būtina, Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas elektroninės parduotuvės Kristiana.lt duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla.
 
5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Kristiana.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su Kristiana.lt sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.
5.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 
6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Kristiana.lt funkcijų veikim ą ar dalį jų, taip pat keisti Kristiana.lt esančių elementų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Kristiana.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka .
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.3.3 punkte numatytą apmokėjimo ar 11.4 p. numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.
6.5. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
6.6. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose .
 
7. Pirkėjo įsipareigojimai
7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes viename iš UAB „Kristiana“ salonų, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame salone per Taisyklėse nurodytus terminus.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektronin ės parduotuvės Kristiana.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.
7.3. Elektroninės parduotuvės Kristiana.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „Kristiana“ Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodyt ų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Kristiana.lt numatytos sąlygos.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informacij ą, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teis ės aktų nustatyta tvarka.
8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
8.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės Kristiana.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogi šką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogi šką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.
8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 9 (devynias ) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 
9. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka
9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Kristiana.lt nurodomos eurais su PVM.
9.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausanči ų objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
9.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
9.3.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt (atsiskaitoma užsakymo metu);
9.3.2. bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas);
9.3.3. grynaisiais pinigais, juos sumokant prekes pristačiusiam kurjeriui (atsiskaitoma pristatymo metu).
 
10. Užsakymo anuliavimas
10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirink ęs Taisyklių 9.3.1 ar 9.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
10.2. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas, tačiau u žsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teis ę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grą žinti už prekes sumokėtus pinigus; šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Preki ų pristatymo mokesčio.
10.3. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą Taisyklių 4.2 p. ar 4.3 p. nustatyta tvarka, tačiau vėliau dėl bet kokių priežasčių nusprendė užsakymo atsisakyti, neatsižvelgiant į tai, išankstinis mokėjimas jau atliktas ar ne, jis turi teisę per 24 valandas užsakymo atsisakyti pranešimą apie tai Pardavėjui pateikiant el. paštu adresu: info@e-kristiana.lt. Gavęs nurodyt ą Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas Pirkėjo užsakymo toliau nebevykdo ir jį anuliuoja bei, jei Pirkėjo mok ėjimas buvo atliktas, per 9 (devynias) darbo dienas Pirkėjui grąžina jo sumokėtus pinigus. Tuo atveju , jei Pirkėjas atsisakymą pateikia praleidęs 24 valandų terminą, pinigai už prekes taip pat grąžinami , tačiau kitos iš to kylančios neigiamos pasekmės tenka Pirkėjui.
10.4. Pardavėjas Taisyklių 6.4 punkte numatytu atveju turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii ) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
10.5. Pardavėjas turi teisę netvirtinti užsakymo ar bet kuriuo metu iki jo pristatymo / perdavimo Pirkėjui jį atšaukti, taip pat nutarti ateity nebeparduoti Pirkėjui prekių, jei yra pagrindas spręsti , kad Pirkėjas neatitinka šia Taisyklėmis apibrėžtos Pirkėjo sąvokos, o būtent kad prekės yra perkamos ne asmeniniams (galutinio vartojimo) poreikiams, o verslui (perpardavimui, prekių naudojimui teikiant paslaugas ar galinant kitas prekes ir pan.). Iškilus abejonėms Pardavėjas gali kreiptis į Pirkėja papildomo patvirtinimo dėl Pirkėjo statuso.
 
11. Prekių pristatymas ir atsiėmimas
11.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į vieną iš Pardav ėjui priklausančių salonų „Kristiana“ (konkretus salonas, kuriame yra galimas prekių atsi ėmimas, pasirenkamas Prekių užsakymo formavimo metu iš pateikto pasirinkti sąrašo), arba pasirinkti preki ų pristatymo paslaugą; pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tiksl ų prekių pristatymo adresą.
11.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.
11.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
11.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:
11.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
11.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažym ėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.
11.4.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
11.5. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo centrų. Jei Pirkėjas u žsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
11.5.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardav ėjas informavo Pirkėją telefonu bei elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.
11.5.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažym ėjimą).
 
11.6. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu taikomas 2 EUR mokestis . Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) atitinka elektroninėje parduotuvėje aiškiai skelbiamą krepšelio sumą (29 Eur), nuo kurios pristatymas nemokamas – pristatymo kaina 0 EUR.
11.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimyb ę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
11.8. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus , kai susiklosto Taisyklių 6.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
11.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
 
11.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prek ės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
11.11. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtara štį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtarašt į ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o preki ų pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje fakt ūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
11.12. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomyb ės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas , bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint preki ų išorę.
11.13. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardav ėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.
11.14. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prek ė perduota Pirkėjui.
 
12. Prekių grąžinimas, keitimas
12.1. Kristiana.lt įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
12.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo formą, kurią galima rasti kristiana.lt skiltyje &bdquo ;Grąžinimo tvarka“. Nurodyt ą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti kartu su grąžinamomis prek ėmis registruota siunta. Jei Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti prekę viename iš „Kristiana“ salonų, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą patį saloną, to salono darbo valandomis.
12.3. Teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika ) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 12.2 punkte numatyta tvarka.12.4. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:
12.4.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės gr ąžinimui numatytų terminų;
12.4.2, grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
12.4.3. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
12.4.4. prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiket ės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybi ška prekė);
12.4.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.4.6. visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.
12.4.7. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokument ą;
12.4.8. prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybi ška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;
12.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
12.5. Jei Pirkėjas Kristiana.lt įsigijo prekių rinkinį Pardavėjo sukomplektuotą kaip vieną prek ę, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių rinkinį, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teis ėmis tik visų rinkinyje esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, jei Pirkėjui siekiant grąžinti prekę n ėra tenkinama bent viena 12.4.1 – 12.4.7 punktuose nurodyta sąlyga, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių rinkinį.
12.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma preki ų grąžinimo sąlygų.
12.7. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 5.3 punkte įtvirtinta teise, pinigai jam grąžinami per 9 (devynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo n ėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
12.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardav ėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 12.4.2 – 12.4.7 punktui.
12.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
 
13. Apsikeitimas informacija
13.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardav ėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės Kristiana.lt rubrikoje „Kontaktai“.
 
14. Atsakomybė
14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.
14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis Kristiana.lt.
14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims . Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie Kristiana .lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tok į asmenį laiko Pirkėju.
14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipa žino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 
15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įsp ėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
 
16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais .
16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti , ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.